علی شاهکار
علی شاهکار

علی شاهکار

تاریخ 27 تير 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
تولد مولوی
شب میلاد تو ای دوست برای دل من شب میلاد همه خوبی هاست … تولدت مبارک
چت روم ابجی یاس من تولدت مبارک
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان