«برترین اعمال از نظر خداوند، خنک ساختن دل های سوخته تشنگان و سیر کردن شکم های گرسنه است. سوگند به آن که هستی محمّد در اختیار اوست، به من ایمان نیاورده آن که سیر بخوابد و برادر مسلمان یا همسایه اش گرسنه باشد.»
پاسخ
پینار ١١ آبان ٩٨
پینار ٢٩ شهريور ٩٨ الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم ...
آنااهیتاااا ٢٨ مهر ٩٨
پینار ٢٩ شهريور ٩٨
الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم ...

  


چت اورداپ

پاسخ
پینار ١١ آبان ٩٨
محمدرضاا ۴ آبان ٩٨
علی کجایی رفیق
radan ٢٨ مهر ٩٨
<< صفحه قبل
علی شاهکار
علی شاهکار

علی شاهکار

تاریخ 27 تير 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
سیستان و بلوچستان
عکاس چت روم
هر چه کردم که تمام من شوی
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان