چت اورداپ


تو را هیچ گاه آرزو نخواهم کرد
تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایی
نه با آرزوی من
پاسخ
پینار ٢۵ اسفند ٩٨
maryampr ١٣ اسفند ٩٨
رعد و برق 2000 ٢۶ آذر ٩٨

  


چت اورداپ

پاسخ
you belong with ٣٠ بهمن ٩٨
خدا میگه خیلی اثر داره
بهار456 ٣٠ بهمن ٩٨
علی شاهکار عزیز
pinar90 ٣٠ بهمن ٩٨
علی شاهکار
علی شاهکار

علی شاهکار

تاریخ 27 تير 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
عکاس زندگی موسیقی گنجشک هاست زندگی باغ تماشای خداست... زندگی یعنی همین پروازها، صبح ها،لبخندها،آوازها...
چت روم تولد برفین
سیستان و بلوچستان چت روم سیستان و بلوچستان
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان